Jste zde: Rozklikávací rozpočet obce Porovnání obcí Praha a Brno

Praha x Brno 2012

Porovnání obcí

Praha utrácí více než Brno

na oblast rozpočtu obce utratily s rozdílem
textově graficky
Provoz veřejné silniční dopravy 12 941,54 Kč
0,35 Kč
12 941,19 Kč
o 1000+ %
Silnice 5 814,37 Kč
1 936,20 Kč
3 878,17 Kč
o 200 %
Základní školy 3 770,90 Kč
1 348,49 Kč
2 422,41 Kč
o 180 %
Předškolní zařízení 1 790,36 Kč
573,41 Kč
1 216,95 Kč
o 212 %
Střední odborné školy 1 191,12 Kč
0,08 Kč
1 191,04 Kč
o 1000+ %
Gymnázia 1 060,10 Kč
0,04 Kč
1 060,06 Kč
o 1000+ %
Střední odborná učiliště a učiliště 986,84 Kč
0,00 Kč
986,84 Kč
o 1000+ %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 207,47 Kč
265,90 Kč
941,57 Kč
o 354 %
Činnost místní správy 4 679,64 Kč
3 992,24 Kč
687,40 Kč
o 17 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 650,19 Kč
48,02 Kč
602,17 Kč
o 1000+ %
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 513,87 Kč
937,03 Kč
576,84 Kč
o 62 %
Provoz veřejné železniční dopravy 513,13 Kč
0,35 Kč
512,78 Kč
o 1000+ %
Speciální základní školy 408,17 Kč
0,01 Kč
408,16 Kč
o 1000+ %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 004,54 Kč
659,83 Kč
344,71 Kč
o 52 %
Základní umělecké školy 318,72 Kč
0,49 Kč
318,23 Kč
o 1000+ %
Prevence vzniku odpadů 313,48 Kč
6,92 Kč
306,56 Kč
o 1000+ %
Ostatní záležitosti vzdělávání 306,73 Kč
0,26 Kč
306,47 Kč
o 1000+ %
Ochrana druhů a stanovišť 332,86 Kč
102,83 Kč
230,03 Kč
o 224 %
Konzervatoře 227,73 Kč
0,00 Kč
227,73 Kč
o 1000+ %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 244,72 Kč
19,94 Kč
224,78 Kč
o 1000+ %
Územní plánování 210,59 Kč
12,23 Kč
198,36 Kč
o 1000+ %
Zdravotnická záchranná služba 195,76 Kč
0,00 Kč
195,76 Kč
o 1000+ %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 565,77 Kč
403,16 Kč
162,61 Kč
o 40 %
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 154,52 Kč
0,00 Kč
154,52 Kč
o 1000+ %
Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 170,90 Kč
18,42 Kč
152,48 Kč
o 828 %
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 150,39 Kč
0,79 Kč
149,60 Kč
o 1000+ %
Domovy 807,98 Kč
659,84 Kč
148,14 Kč
o 22 %
Využití volného času dětí a mládeže 266,75 Kč
120,93 Kč
145,82 Kč
o 121 %
Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 132,53 Kč
0,00 Kč
132,53 Kč
o 1000+ %
Ostatní záležitosti v dopravě 139,79 Kč
12,94 Kč
126,85 Kč
o 980 %
Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 120,39 Kč
0,00 Kč
120,39 Kč
o 1000+ %
První stupeň základních škol 119,20 Kč
4,32 Kč
114,88 Kč
o 1000+ %
Speciální střední školy 106,49 Kč
0,00 Kč
106,49 Kč
o 1000+ %
Centra sociálně rehabilitačních služeb 105,95 Kč
0,00 Kč
105,95 Kč
o 1000+ %
Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 142,75 Kč
37,91 Kč
104,84 Kč
o 277 %
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 99,21 Kč
1,25 Kč
97,96 Kč
o 1000+ %
Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 113,20 Kč
24,51 Kč
88,69 Kč
o 362 %
Ostatní ambulantní péče 82,88 Kč
0,00 Kč
82,88 Kč
o 1000+ %
Vyšší odborné školy 82,62 Kč
0,00 Kč
82,62 Kč
o 1000+ %
Ostatní zájmová činnost a rekreace 87,58 Kč
5,52 Kč
82,06 Kč
o 1000+ %
Ostatní záležitosti kultury 165,18 Kč
85,35 Kč
79,83 Kč
o 94 %
Úpravy drobných vodních toků 85,27 Kč
10,92 Kč
74,35 Kč
o 681 %
Činnosti knihovnické 202,88 Kč
129,59 Kč
73,29 Kč
o 57 %
Speciální předškolní zařízení 71,93 Kč
0,00 Kč
71,93 Kč
o 1000+ %
Ostatní školní stravování 71,72 Kč
0,00 Kč
71,72 Kč
o 1000+ %
Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 62,24 Kč
0,00 Kč
62,24 Kč
o 1000+ %
Ústavy péče pro mládež 60,46 Kč
0,16 Kč
60,30 Kč
o 1000+ %
Zájmová činnost v kultuře 111,49 Kč
55,19 Kč
56,30 Kč
o 102 %
Podpora podnikání 52,73 Kč
0,00 Kč
52,73 Kč
o 1000+ %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 69,73 Kč
19,66 Kč
50,07 Kč
o 255 %
Ostatní činnosti jinde nezařazené 47,34 Kč
0,29 Kč
47,05 Kč
o 1000+ %
Domovy mládeže 47,00 Kč
0,00 Kč
47,00 Kč
o 1000+ %
Ochrana obyvatelstva 45,78 Kč
1,39 Kč
44,39 Kč
o 1000+ %
Archivní činnost 59,26 Kč
19,01 Kč
40,25 Kč
o 212 %
Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 39,93 Kč
0,07 Kč
39,86 Kč
o 1000+ %
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 107,39 Kč
76,82 Kč
30,57 Kč
o 40 %
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 29,39 Kč
0,00 Kč
29,39 Kč
o 1000+ %
Lékařská služba první pomoci 29,12 Kč
0,00 Kč
29,12 Kč
o 1000+ %
Celospolečenské funkce lesů 27,26 Kč
0,22 Kč
27,04 Kč
o 1000+ %
Pěstební činnost 25,85 Kč
0,00 Kč
25,85 Kč
o 1000+ %
Denní stacionáře a centra denních služeb 39,52 Kč
14,98 Kč
24,54 Kč
o 164 %
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 23,88 Kč
0,16 Kč
23,72 Kč
o 1000+ %
Všeobecná ambulantní péče 60,33 Kč
38,10 Kč
22,23 Kč
o 58 %
Změny technologií vytápění 21,04 Kč
0,00 Kč
21,04 Kč
o 1000+ %
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 36,10 Kč
15,45 Kč
20,65 Kč
o 134 %
Ostatní správa v oblasti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená 19,96 Kč
0,00 Kč
19,96 Kč
o 1000+ %
Školy v přírodě 16,28 Kč
0,00 Kč
16,28 Kč
o 1000+ %
Léčebny dlouhodobě nemocných 16,23 Kč
0,00 Kč
16,23 Kč
o 1000+ %
Stavebnictví 15,37 Kč
0,00 Kč
15,37 Kč
o 1000+ %
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 13,78 Kč
0,00 Kč
13,78 Kč
o 1000+ %
Provoz vnitrozemské plavby 12,54 Kč
0,00 Kč
12,54 Kč
o 1000+ %
Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 11,97 Kč
0,00 Kč
11,97 Kč
o 1000+ %
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 11,50 Kč
0,00 Kč
11,50 Kč
o 1000+ %
Ostatní činnost ve zdravotnictví 30,94 Kč
19,97 Kč
10,97 Kč
o 55 %
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 11,35 Kč
0,80 Kč
10,55 Kč
o 1000+ %
Školní družiny a kluby 9,67 Kč
0,00 Kč
9,67 Kč
o 967 %
Vnitřní obchod 8,52 Kč
1,10 Kč
7,42 Kč
o 675 %
Cílené programy k řešení zaměstnanosti 7,11 Kč
0,00 Kč
7,11 Kč
o 711 %
Ostatní ekologické záležitosti 6,05 Kč
0,00 Kč
6,05 Kč
o 605 %
Rozhlas a televize 5,50 Kč
0,08 Kč
5,42 Kč
o 1000+ %
Ostatní správa v ochraně životního prostředí 4,32 Kč
0,00 Kč
4,32 Kč
o 432 %
Pojištění funkčně nespecifikované 7,58 Kč
3,29 Kč
4,29 Kč
o 130 %
Sportovní školy - gymnázia 4,28 Kč
0,00 Kč
4,28 Kč
o 428 %
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4,51 Kč
0,36 Kč
4,15 Kč
o 1000+ %
Ostatní nakládání s odpady 14,45 Kč
10,33 Kč
4,12 Kč
o 40 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3,94 Kč
0,00 Kč
3,94 Kč
o 394 %
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3,83 Kč
0,00 Kč
3,83 Kč
o 383 %
Finanční vypořádání minulých let 36,55 Kč
32,86 Kč
3,69 Kč
o 11 %
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3,64 Kč
0,04 Kč
3,60 Kč
o 1000+ %
Stomatologická péče 3,40 Kč
0,00 Kč
3,40 Kč
o 340 %
Specializovaná ambulantní zdravotní péče 3,23 Kč
0,00 Kč
3,23 Kč
o 323 %
Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 3,38 Kč
0,55 Kč
2,83 Kč
o 515 %
Ostatní veřejné služby jinde nezařazené. 2,11 Kč
0,00 Kč
2,11 Kč
o 211 %
Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 3,14 Kč
1,16 Kč
1,98 Kč
o 171 %
Ostatní správa ve vodním hospodářství 1,79 Kč
0,00 Kč
1,79 Kč
o 179 %
Sběr a zpracování druhotných surovin 1,49 Kč
0,00 Kč
1,49 Kč
o 149 %
Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.) 1,46 Kč
0,00 Kč
1,46 Kč
o 146 %
Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 0,87 Kč
0,00 Kč
0,87 Kč
o 87 %
Ostatní speciální zdravotnická péče 0,79 Kč
0,01 Kč
0,78 Kč
o 1000+ %
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 0,78 Kč
0,00 Kč
0,78 Kč
o 78 %
Činnost vysokých škol 0,76 Kč
0,00 Kč
0,76 Kč
o 76 %
Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená 0,74 Kč
0,00 Kč
0,74 Kč
o 74 %
Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená 0,70 Kč
0,00 Kč
0,70 Kč
o 70 %
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0,68 Kč
0,00 Kč
0,68 Kč
o 68 %
Hospice 0,68 Kč
0,01 Kč
0,67 Kč
o 1000+ %
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1,07 Kč
0,42 Kč
0,65 Kč
o 155 %
Vydavatelská činnost 0,63 Kč
0,00 Kč
0,63 Kč
o 63 %
Ostatní služby 0,60 Kč
0,00 Kč
0,60 Kč
o 60 %
Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0,95 Kč
0,40 Kč
0,55 Kč
o 138 %
Podpora individuální bytové výstavby 1,34 Kč
0,84 Kč
0,50 Kč
o 60 %
Mezinárodní spolupráce v dopravě 0,48 Kč
0,00 Kč
0,48 Kč
o 48 %
Bezpečnost silničního provozu 1,00 Kč
0,61 Kč
0,39 Kč
o 64 %
Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 0,29 Kč
0,00 Kč
0,29 Kč
o 29 %
Kontrola technické způsobilosti vozidel 0,26 Kč
0,00 Kč
0,26 Kč
o 26 %
Ostatní správa v dopravě 0,22 Kč
0,00 Kč
0,22 Kč
o 22 %
Správa v lesním hospodářství 0,22 Kč
0,00 Kč
0,22 Kč
o 22 %
Ostatní záležitosti železniční dopravy 0,20 Kč
0,00 Kč
0,20 Kč
o 20 %
Mezinárodní spolupráce v životním prostředí 0,19 Kč
0,00 Kč
0,19 Kč
o 19 %
Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0,20 Kč
0,01 Kč
0,19 Kč
o 1000+ %
Pomoc zdravotně postiženým 0,24 Kč
0,05 Kč
0,19 Kč
o 380 %
Terénní programy 0,31 Kč
0,13 Kč
0,18 Kč
o 138 %
Místní referendum 0,17 Kč
0,00 Kč
0,17 Kč
o 17 %
Monitoring nakládání s odpady 0,17 Kč
0,00 Kč
0,17 Kč
o 17 %
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 0,14 Kč
0,00 Kč
0,14 Kč
o 14 %
Revitalizace říčních systémů 0,14 Kč
0,00 Kč
0,14 Kč
o 14 %
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0,11 Kč
0,00 Kč
0,11 Kč
o 11 %
Příspěvek na provoz motorového vozidla 0,11 Kč
0,00 Kč
0,11 Kč
o 11 %
Letiště 0,09 Kč
0,00 Kč
0,09 Kč
o 9 %
Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0,09 Kč
0,00 Kč
0,09 Kč
o 9 %
Úspora energie a obnovitelné zdroje 0,08 Kč
0,00 Kč
0,08 Kč
o 8 %
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 0,08 Kč
0,00 Kč
0,08 Kč
o 8 %
Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám 0,08 Kč
0,00 Kč
0,08 Kč
o 8 %
Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0,07 Kč
0,00 Kč
0,07 Kč
o 7 %
Týdenní stacionáře 0,05 Kč
0,00 Kč
0,05 Kč
o 5 %
Tísňová péče 0,17 Kč
0,13 Kč
0,04 Kč
o 31 %
Železniční dráhy 0,04 Kč
0,00 Kč
0,04 Kč
o 4 %
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0,04 Kč
0,00 Kč
0,04 Kč
o 4 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,11 Kč
0,08 Kč
0,03 Kč
o 38 %
Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 0,03 Kč
0,00 Kč
0,03 Kč
o 3 %
Odborné sociální poradenství 0,03 Kč
0,00 Kč
0,03 Kč
o 3 %
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 0,02 Kč
0,00 Kč
0,02 Kč
o 2 %
Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 0,02 Kč
0,00 Kč
0,02 Kč
o 2 %
Výchovné ústavy a dětské domovy se školou 0,02 Kč
0,00 Kč
0,02 Kč
o 2 %
Sociálně terapeutické dílny 0,01 Kč
0,00 Kč
0,01 Kč
o 1 %
Ostatní zahraniční pomoc 0,01 Kč
0,00 Kč
0,01 Kč
o 1 %
Veřejně prospěšné práce 0,01 Kč
0,00 Kč
0,01 Kč
o 1 %
Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 0,01 Kč
0,00 Kč
0,01 Kč
o 1 %

Brno utrácí více než Praha

na oblast rozpočtu obce utratily s rozdílem
textově graficky
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 4 588,19 Kč
456,84 Kč
4 131,35 Kč
o 904 %
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2 432,64 Kč
103,31 Kč
2 329,33 Kč
o 1000+ %
Bytové hospodářství 2 611,51 Kč
500,90 Kč
2 110,61 Kč
o 421 %
Divadelní činnost 1 394,49 Kč
328,43 Kč
1 066,06 Kč
o 325 %
Ostatní finanční operace 654,91 Kč
-12,51 Kč
667,42 Kč
o 1000+ %
Ostatní tělovýchovná činnost 570,78 Kč
193,61 Kč
377,17 Kč
o 195 %
Zachování a obnova kulturních památek 282,68 Kč
55,37 Kč
227,31 Kč
o 411 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 599,35 Kč
374,15 Kč
225,20 Kč
o 60 %
Pitná voda 204,21 Kč
2,20 Kč
202,01 Kč
o 1000+ %
Ostatní nemocnice 157,66 Kč
43,52 Kč
114,14 Kč
o 262 %
Ostatní ústavní péče 118,42 Kč
10,32 Kč
108,10 Kč
o 1000+ %
Hudební činnost 169,96 Kč
68,29 Kč
101,67 Kč
o 149 %
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 343,85 Kč
247,47 Kč
96,38 Kč
o 39 %
Cestovní ruch 128,69 Kč
33,94 Kč
94,75 Kč
o 279 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 364,59 Kč
293,36 Kč
71,23 Kč
o 24 %
Zastupitelstva obcí 248,24 Kč
184,30 Kč
63,94 Kč
o 35 %
Činnosti muzeí a galerií 287,02 Kč
226,20 Kč
60,82 Kč
o 27 %
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 55,40 Kč
3,83 Kč
51,57 Kč
o 1000+ %
Sběr a svoz komunálních odpadů 502,48 Kč
455,49 Kč
46,99 Kč
o 10 %
Sportovní zařízení v majetku obce 78,63 Kč
34,88 Kč
43,75 Kč
o 125 %
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 42,68 Kč
3,03 Kč
39,65 Kč
o 1000+ %
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40,13 Kč
2,56 Kč
37,57 Kč
o 1000+ %
Výstavní činnosti v kultuře 36,06 Kč
3,82 Kč
32,24 Kč
o 844 %
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 59,10 Kč
33,08 Kč
26,02 Kč
o 79 %
Veřejné osvětlení 366,16 Kč
343,11 Kč
23,05 Kč
o 7 %
Nebytové hospodářství 42,31 Kč
20,07 Kč
22,24 Kč
o 111 %
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 32,51 Kč
10,98 Kč
21,53 Kč
o 196 %
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 24,84 Kč
4,14 Kč
20,70 Kč
o 500 %
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 20,06 Kč
2,27 Kč
17,79 Kč
o 784 %
Ostatní dráhy 15,33 Kč
0,00 Kč
15,33 Kč
o 1000+ %
Odborné léčebné ústavy 28,71 Kč
14,91 Kč
13,80 Kč
o 93 %
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 15,36 Kč
2,04 Kč
13,32 Kč
o 653 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 29,20 Kč
17,41 Kč
11,79 Kč
o 68 %
Územní rozvoj 54,49 Kč
43,90 Kč
10,59 Kč
o 24 %
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 10,06 Kč
0,06 Kč
10,00 Kč
o 1000+ %
Požární ochrana - profesionální část 8,05 Kč
0,00 Kč
8,05 Kč
o 805 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 71,52 Kč
63,76 Kč
7,76 Kč
o 12 %
Chráněné bydlení 7,44 Kč
0,21 Kč
7,23 Kč
o 1000+ %
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 19,03 Kč
13,69 Kč
5,34 Kč
o 39 %
Pohřebnictví 73,73 Kč
68,56 Kč
5,17 Kč
o 8 %
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 5,23 Kč
0,14 Kč
5,09 Kč
o 1000+ %
Základní sociální poradenství 4,06 Kč
0,00 Kč
4,06 Kč
o 406 %
Ekologická výchova a osvěta 15,25 Kč
11,69 Kč
3,56 Kč
o 30 %
Monitoring ochrany ovzduší 6,43 Kč
2,90 Kč
3,53 Kč
o 122 %
Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. 2,86 Kč
0,00 Kč
2,86 Kč
o 286 %
Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené 4,95 Kč
2,11 Kč
2,84 Kč
o 135 %
Požární ochrana - dobrovolná část 24,87 Kč
22,48 Kč
2,39 Kč
o 11 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 7,51 Kč
5,19 Kč
2,32 Kč
o 45 %
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 2,57 Kč
0,88 Kč
1,69 Kč
o 192 %
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2,23 Kč
0,69 Kč
1,54 Kč
o 223 %
Monitoring půdy a podzemní vody 1,39 Kč
0,00 Kč
1,39 Kč
o 139 %
Domy na půl cesty 1,22 Kč
0,00 Kč
1,22 Kč
o 122 %
Chráněné části přírody 1,17 Kč
0,45 Kč
0,72 Kč
o 160 %
Ostatní záležitosti požární ochrany 0,61 Kč
0,00 Kč
0,61 Kč
o 61 %
Krizová pomoc 0,66 Kč
0,07 Kč
0,59 Kč
o 843 %
Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 0,71 Kč
0,25 Kč
0,46 Kč
o 184 %
Sociální rehabilitace 0,59 Kč
0,14 Kč
0,45 Kč
o 321 %
Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 0,48 Kč
0,20 Kč
0,28 Kč
o 140 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0,95 Kč
0,69 Kč
0,26 Kč
o 38 %
Průvodcovské a předčitatelské služby 0,26 Kč
0,00 Kč
0,26 Kč
o 26 %
Příspěvek na zvláštní pomůcky 0,80 Kč
0,54 Kč
0,26 Kč
o 48 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 0,24 Kč
0,00 Kč
0,24 Kč
o 24 %
Ostatní ochrana půdy a spodní vody 1,19 Kč
0,96 Kč
0,23 Kč
o 24 %
Zařízení pro výkon pěstounské péče 0,08 Kč
0,02 Kč
0,06 Kč
o 300 %
Rybářství 0,03 Kč
0,00 Kč
0,03 Kč
o 3 %
Vodní díla v zemědělské krajině 0,09 Kč
0,07 Kč
0,02 Kč
o 29 %
Humanitární zahraniční pomoc 0,02 Kč
0,01 Kč
0,01 Kč
o 100 %
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0,72 Kč
0,72 Kč
0,00 Kč
o 0 %