Jste zde: Rozklikávací rozpočet obce Porovnání obcí Teplice a Děčín

Teplice x Děčín 2012

Porovnání obcí

Teplice utrácí více než Děčín

na oblast rozpočtu obce utratily s rozdílem
textově graficky
Základní školy 3 158,31 Kč
1 210,06 Kč
1 948,25 Kč
o 161 %
Provoz veřejné silniční dopravy 1 648,28 Kč
954,07 Kč
694,21 Kč
o 73 %
Hudební činnost 600,79 Kč
0,00 Kč
600,79 Kč
o 1000+ %
Silnice 1 475,61 Kč
942,85 Kč
532,76 Kč
o 57 %
Sběr a svoz komunálních odpadů 845,33 Kč
326,94 Kč
518,39 Kč
o 159 %
Zájmová činnost v kultuře 504,29 Kč
0,00 Kč
504,29 Kč
o 1000+ %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 340,22 Kč
13,73 Kč
326,49 Kč
o 1000+ %
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 289,77 Kč
0,00 Kč
289,77 Kč
o 1000+ %
Bytové hospodářství 272,80 Kč
7,54 Kč
265,26 Kč
o 1000+ %
Ostatní finanční operace 338,97 Kč
80,82 Kč
258,15 Kč
o 319 %
Veřejné osvětlení 565,72 Kč
334,36 Kč
231,36 Kč
o 69 %
Finanční vypořádání minulých let 222,85 Kč
88,02 Kč
134,83 Kč
o 153 %
Ostatní tělovýchovná činnost 277,89 Kč
156,33 Kč
121,56 Kč
o 78 %
Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 116,51 Kč
0,00 Kč
116,51 Kč
o 1000+ %
Předškolní zařízení 309,37 Kč
208,22 Kč
101,15 Kč
o 49 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100,00 Kč
0,00 Kč
100,00 Kč
o 1000+ %
Bezpečnost a veřejný pořádek 654,48 Kč
558,22 Kč
96,26 Kč
o 17 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 507,64 Kč
425,10 Kč
82,54 Kč
o 19 %
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 53,91 Kč
0,00 Kč
53,91 Kč
o 1000+ %
Pohřebnictví 114,32 Kč
74,66 Kč
39,66 Kč
o 53 %
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 30,39 Kč
0,00 Kč
30,39 Kč
o 1000+ %
Nebytové hospodářství 26,88 Kč
0,00 Kč
26,88 Kč
o 1000+ %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 45,65 Kč
22,82 Kč
22,83 Kč
o 100 %
Pojištění funkčně nespecifikované 16,11 Kč
0,00 Kč
16,11 Kč
o 1000+ %
Ostatní nemocnice 21,83 Kč
9,94 Kč
11,89 Kč
o 120 %
Celospolečenské funkce lesů 13,47 Kč
5,96 Kč
7,51 Kč
o 126 %
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 35,17 Kč
28,62 Kč
6,55 Kč
o 23 %
Monitoring ochrany ovzduší 3,97 Kč
0,00 Kč
3,97 Kč
o 397 %
Cestovní ruch 32,97 Kč
29,46 Kč
3,51 Kč
o 12 %
Ochrana druhů a stanovišť 250,18 Kč
247,58 Kč
2,60 Kč
o 1 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace 3,15 Kč
0,57 Kč
2,58 Kč
o 453 %
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 2,54 Kč
0,00 Kč
2,54 Kč
o 254 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2,46 Kč
0,00 Kč
2,46 Kč
o 246 %
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 2,27 Kč
0,51 Kč
1,76 Kč
o 345 %
Správa v lesním hospodářství 0,35 Kč
0,00 Kč
0,35 Kč
o 35 %
Ochrana obyvatelstva 0,30 Kč
0,26 Kč
0,04 Kč
o 15 %
Prevence znečisťování vody 0,02 Kč
0,00 Kč
0,02 Kč
o 2 %

Děčín utrácí více než Teplice

na oblast rozpočtu obce utratily s rozdílem
textově graficky
Činnosti knihovnické 1 712,15 Kč
193,12 Kč
1 519,03 Kč
o 787 %
Činnost místní správy 3 144,68 Kč
2 012,35 Kč
1 132,33 Kč
o 56 %
Zachování a obnova kulturních památek 995,28 Kč
94,65 Kč
900,63 Kč
o 952 %
Centra sociálně rehabilitačních služeb 448,66 Kč
0,00 Kč
448,66 Kč
o 1000+ %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 380,52 Kč
0,00 Kč
380,52 Kč
o 1000+ %
Ostatní činnosti jinde nezařazené 291,04 Kč
9,91 Kč
281,13 Kč
o 1000+ %
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 234,77 Kč
0,00 Kč
234,77 Kč
o 1000+ %
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 192,63 Kč
0,00 Kč
192,63 Kč
o 1000+ %
Divadelní činnost 174,83 Kč
0,00 Kč
174,83 Kč
o 1000+ %
Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 81,14 Kč
0,00 Kč
81,14 Kč
o 1000+ %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 185,34 Kč
108,27 Kč
77,07 Kč
o 71 %
Požární ochrana - dobrovolná část 68,77 Kč
4,80 Kč
63,97 Kč
o 1000+ %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 56,74 Kč
0,00 Kč
56,74 Kč
o 1000+ %
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 51,23 Kč
0,00 Kč
51,23 Kč
o 1000+ %
Využití volného času dětí a mládeže 110,43 Kč
64,17 Kč
46,26 Kč
o 72 %
Ostatní nakládání s odpady 53,54 Kč
11,57 Kč
41,97 Kč
o 363 %
Sportovní zařízení v majetku obce 564,15 Kč
525,99 Kč
38,16 Kč
o 7 %
Zastupitelstva obcí 108,72 Kč
70,76 Kč
37,96 Kč
o 54 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 33,78 Kč
0,00 Kč
33,78 Kč
o 1000+ %
Lékařská služba první pomoci 27,49 Kč
0,00 Kč
27,49 Kč
o 1000+ %
Domovy 22,81 Kč
0,00 Kč
22,81 Kč
o 1000+ %
Chráněné části přírody 33,78 Kč
11,85 Kč
21,93 Kč
o 185 %
Územní plánování 27,07 Kč
9,22 Kč
17,85 Kč
o 194 %
Provoz vnitrozemské plavby 12,47 Kč
0,00 Kč
12,47 Kč
o 1000+ %
Příspěvek na zvláštní pomůcky 11,02 Kč
0,00 Kč
11,02 Kč
o 1000+ %
Stomatologická péče 9,75 Kč
0,00 Kč
9,75 Kč
o 975 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 6,52 Kč
0,00 Kč
6,52 Kč
o 652 %
Vodní díla v zemědělské krajině 6,11 Kč
0,00 Kč
6,11 Kč
o 611 %
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5,64 Kč
0,00 Kč
5,64 Kč
o 564 %
Ostatní záležitosti kultury 49,12 Kč
43,63 Kč
5,49 Kč
o 13 %
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 4,78 Kč
0,00 Kč
4,78 Kč
o 478 %
Úpravy drobných vodních toků 4,61 Kč
0,00 Kč
4,61 Kč
o 461 %
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3,98 Kč
0,00 Kč
3,98 Kč
o 398 %
Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 3,26 Kč
0,00 Kč
3,26 Kč
o 326 %
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 14,92 Kč
12,55 Kč
2,37 Kč
o 19 %
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 2,33 Kč
0,00 Kč
2,33 Kč
o 233 %
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2,28 Kč
0,00 Kč
2,28 Kč
o 228 %
Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 1,59 Kč
0,00 Kč
1,59 Kč
o 159 %
Ostatní záležitosti vzdělávání 1,99 Kč
0,60 Kč
1,39 Kč
o 232 %
Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1,97 Kč
1,12 Kč
0,85 Kč
o 76 %
Pitná voda 0,51 Kč
0,00 Kč
0,51 Kč
o 51 %
Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0,48 Kč
0,00 Kč
0,48 Kč
o 48 %
Provoz veřejné železniční dopravy 0,20 Kč
0,00 Kč
0,20 Kč
o 20 %
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,15 Kč
0,00 Kč
0,15 Kč
o 15 %
Monitoring půdy a podzemní vody 0,12 Kč
0,00 Kč
0,12 Kč
o 12 %
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0,07 Kč
0,00 Kč
0,07 Kč
o 7 %