Jste zde: Rozklikávací rozpočet obce Porovnání obcí Hradec Králové a Pardubice

Hradec Králové x Pardubice 2012

Porovnání obcí

Hradec Králové utrácí více než Pardubice

na oblast rozpočtu obce utratily s rozdílem
textově graficky
Činnosti knihovnické 960,15 Kč
103,97 Kč
856,18 Kč
o 823 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 253,08 Kč
461,84 Kč
791,24 Kč
o 171 %
Základní školy 1 577,27 Kč
945,56 Kč
631,71 Kč
o 67 %
Ostatní tělovýchovná činnost 1 165,42 Kč
608,68 Kč
556,74 Kč
o 91 %
Hudební činnost 669,37 Kč
235,32 Kč
434,05 Kč
o 184 %
Nebytové hospodářství 588,35 Kč
190,30 Kč
398,05 Kč
o 209 %
Letiště 242,60 Kč
0,00 Kč
242,60 Kč
o 1000+ %
Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 194,58 Kč
0,00 Kč
194,58 Kč
o 1000+ %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 642,34 Kč
448,25 Kč
194,09 Kč
o 43 %
Sběr a svoz komunálních odpadů 695,97 Kč
507,63 Kč
188,34 Kč
o 37 %
Divadelní činnost 642,25 Kč
459,70 Kč
182,55 Kč
o 40 %
Úpravy drobných vodních toků 157,50 Kč
3,98 Kč
153,52 Kč
o 1000+ %
Ostatní finanční operace 1 034,77 Kč
926,13 Kč
108,64 Kč
o 12 %
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 146,70 Kč
44,22 Kč
102,48 Kč
o 232 %
Specializovaná ambulantní zdravotní péče 98,50 Kč
0,00 Kč
98,50 Kč
o 1000+ %
Zachování a obnova kulturních památek 111,43 Kč
21,80 Kč
89,63 Kč
o 411 %
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 94,86 Kč
12,96 Kč
81,90 Kč
o 632 %
Celospolečenské funkce lesů 60,70 Kč
0,14 Kč
60,56 Kč
o 1000+ %
Bezpečnost a veřejný pořádek 641,72 Kč
584,81 Kč
56,91 Kč
o 10 %
Provoz veřejné silniční dopravy 1 737,13 Kč
1 680,81 Kč
56,32 Kč
o 3 %
Ostatní záležitosti kultury 172,34 Kč
117,31 Kč
55,03 Kč
o 47 %
Územní plánování 118,95 Kč
65,13 Kč
53,82 Kč
o 83 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 152,44 Kč
99,06 Kč
53,38 Kč
o 54 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 57,98 Kč
5,01 Kč
52,97 Kč
o 1000+ %
Požární ochrana - dobrovolná část 48,78 Kč
5,04 Kč
43,74 Kč
o 868 %
Denní stacionáře a centra denních služeb 42,79 Kč
1,45 Kč
41,34 Kč
o 1000+ %
Veřejné osvětlení 451,66 Kč
410,74 Kč
40,92 Kč
o 10 %
Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 67,82 Kč
27,54 Kč
40,28 Kč
o 146 %
Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 33,70 Kč
0,00 Kč
33,70 Kč
o 1000+ %
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 23,10 Kč
0,00 Kč
23,10 Kč
o 1000+ %
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 39,04 Kč
18,44 Kč
20,60 Kč
o 112 %
Domovy-penzióny pro matky s dětmi 20,00 Kč
0,00 Kč
20,00 Kč
o 1000+ %
Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 18,23 Kč
0,00 Kč
18,23 Kč
o 1000+ %
Vydavatelská činnost 17,51 Kč
0,34 Kč
17,17 Kč
o 1000+ %
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 25,27 Kč
8,61 Kč
16,66 Kč
o 193 %
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 17,98 Kč
2,07 Kč
15,91 Kč
o 769 %
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 20,04 Kč
4,26 Kč
15,78 Kč
o 370 %
Základní umělecké školy 41,83 Kč
27,59 Kč
14,24 Kč
o 52 %
Pitná voda 12,94 Kč
0,02 Kč
12,92 Kč
o 1000+ %
Pohřebnictví 55,81 Kč
42,97 Kč
12,84 Kč
o 30 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 484,72 Kč
472,14 Kč
12,58 Kč
o 3 %
Tísňová péče 10,67 Kč
0,00 Kč
10,67 Kč
o 1000+ %
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 8,01 Kč
0,02 Kč
7,99 Kč
o 1000+ %
Sociální rehabilitace 10,16 Kč
3,02 Kč
7,14 Kč
o 236 %
Chráněné bydlení 6,95 Kč
0,00 Kč
6,95 Kč
o 695 %
Ochrana druhů a stanovišť 6,02 Kč
0,45 Kč
5,57 Kč
o 1000+ %
Odborné sociální poradenství 11,23 Kč
6,25 Kč
4,98 Kč
o 80 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 26,21 Kč
21,59 Kč
4,62 Kč
o 21 %
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10,27 Kč
6,10 Kč
4,17 Kč
o 68 %
Krizová pomoc 4,49 Kč
0,56 Kč
3,93 Kč
o 702 %
Ekologická výchova a osvěta 9,43 Kč
5,53 Kč
3,90 Kč
o 71 %
Ostatní služby 3,16 Kč
0,00 Kč
3,16 Kč
o 316 %
Základní sociální poradenství 4,08 Kč
0,96 Kč
3,12 Kč
o 325 %
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 3,17 Kč
0,34 Kč
2,83 Kč
o 832 %
Ostatní záležitosti vodního hospodářství 2,28 Kč
0,00 Kč
2,28 Kč
o 228 %
Domovy 2,14 Kč
0,00 Kč
2,14 Kč
o 214 %
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1,60 Kč
0,00 Kč
1,60 Kč
o 160 %
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1,29 Kč
0,00 Kč
1,29 Kč
o 129 %
Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 7,66 Kč
6,53 Kč
1,13 Kč
o 17 %
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 1,07 Kč
0,00 Kč
1,07 Kč
o 107 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1,05 Kč
0,00 Kč
1,05 Kč
o 105 %
Výstavní činnosti v kultuře 0,91 Kč
0,00 Kč
0,91 Kč
o 91 %
Příspěvek na zvláštní pomůcky 11,75 Kč
10,85 Kč
0,90 Kč
o 8 %
Chráněné části přírody 0,54 Kč
0,00 Kč
0,54 Kč
o 54 %
Úspora energie a obnovitelné zdroje 0,53 Kč
0,00 Kč
0,53 Kč
o 53 %
Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0,43 Kč
0,00 Kč
0,43 Kč
o 43 %
Vnitřní obchod 6,93 Kč
6,69 Kč
0,24 Kč
o 4 %
Činnosti muzeí a galerií 0,21 Kč
0,06 Kč
0,15 Kč
o 250 %
Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0,10 Kč
0,00 Kč
0,10 Kč
o 10 %
Podpora individuální bytové výstavby 0,03 Kč
0,00 Kč
0,03 Kč
o 3 %

Pardubice utrácí více než Hradec Králové

na oblast rozpočtu obce utratily s rozdílem
textově graficky
Sportovní zařízení v majetku obce 3 145,23 Kč
1 424,80 Kč
1 720,43 Kč
o 121 %
Bytové hospodářství 1 069,79 Kč
335,99 Kč
733,80 Kč
o 218 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace 479,97 Kč
0,00 Kč
479,97 Kč
o 1000+ %
Činnost místní správy 2 930,45 Kč
2 458,59 Kč
471,86 Kč
o 19 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 390,83 Kč
0,00 Kč
390,83 Kč
o 1000+ %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 305,92 Kč
45,83 Kč
260,09 Kč
o 568 %
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 170,80 Kč
0,00 Kč
170,80 Kč
o 1000+ %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 157,37 Kč
0,00 Kč
157,37 Kč
o 1000+ %
Zájmová činnost v kultuře 155,70 Kč
0,00 Kč
155,70 Kč
o 1000+ %
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 140,62 Kč
0,43 Kč
140,19 Kč
o 1000+ %
Zastupitelstva obcí 202,34 Kč
103,99 Kč
98,35 Kč
o 95 %
Odborné léčebné ústavy 55,09 Kč
0,00 Kč
55,09 Kč
o 1000+ %
Ostatní činnosti jinde nezařazené 58,42 Kč
3,60 Kč
54,82 Kč
o 1000+ %
Cestovní ruch 97,94 Kč
48,99 Kč
48,95 Kč
o 100 %
Pojištění funkčně nespecifikované 63,57 Kč
19,45 Kč
44,12 Kč
o 227 %
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 34,62 Kč
0,58 Kč
34,04 Kč
o 1000+ %
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 31,58 Kč
0,00 Kč
31,58 Kč
o 1000+ %
Ostatní nemocnice 31,27 Kč
0,00 Kč
31,27 Kč
o 1000+ %
Ostatní správa v oblasti krizového řízení 30,56 Kč
0,00 Kč
30,56 Kč
o 1000+ %
Finanční vypořádání minulých let 76,36 Kč
55,29 Kč
21,07 Kč
o 38 %
Speciální základní školy 19,83 Kč
1,60 Kč
18,23 Kč
o 1000+ %
Podpora ostatních produkčních činností 18,15 Kč
0,00 Kč
18,15 Kč
o 1000+ %
Požární ochrana - profesionální část 42,17 Kč
24,07 Kč
18,10 Kč
o 75 %
Zdravotnická záchranná služba 27,92 Kč
10,23 Kč
17,69 Kč
o 173 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 25,94 Kč
8,56 Kč
17,38 Kč
o 203 %
Silnice 810,41 Kč
794,40 Kč
16,01 Kč
o 2 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15,01 Kč
0,00 Kč
15,01 Kč
o 1000+ %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 12,73 Kč
0,00 Kč
12,73 Kč
o 1000+ %
Monitoring ochrany ovzduší 9,63 Kč
0,00 Kč
9,63 Kč
o 963 %
Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 8,50 Kč
0,00 Kč
8,50 Kč
o 850 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8,17 Kč
0,00 Kč
8,17 Kč
o 817 %
Předškolní zařízení 507,73 Kč
499,61 Kč
8,12 Kč
o 2 %
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 5,88 Kč
0,00 Kč
5,88 Kč
o 588 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5,26 Kč
0,00 Kč
5,26 Kč
o 526 %
Ostatní nakládání s odpady 6,29 Kč
1,27 Kč
5,02 Kč
o 395 %
Využití volného času dětí a mládeže 117,86 Kč
112,87 Kč
4,99 Kč
o 4 %
Rozhlas a televize 4,98 Kč
0,00 Kč
4,98 Kč
o 498 %
Ostatní speciální zdravotnická péče 4,67 Kč
0,00 Kč
4,67 Kč
o 467 %
Terénní programy 4,60 Kč
0,53 Kč
4,07 Kč
o 768 %
Ostatní záležitosti vzdělávání 4,06 Kč
0,00 Kč
4,06 Kč
o 406 %
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3,47 Kč
0,00 Kč
3,47 Kč
o 347 %
Pomoc zdravotně postiženým 3,27 Kč
0,00 Kč
3,27 Kč
o 327 %
Správa v lesním hospodářství 9,15 Kč
6,74 Kč
2,41 Kč
o 36 %
Ochrana obyvatelstva 1,67 Kč
0,00 Kč
1,67 Kč
o 167 %
Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 1,56 Kč
0,00 Kč
1,56 Kč
o 156 %
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1,27 Kč
0,00 Kč
1,27 Kč
o 127 %
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 4,53 Kč
3,55 Kč
0,98 Kč
o 28 %
Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 8,65 Kč
7,81 Kč
0,84 Kč
o 11 %
Monitoring půdy a podzemní vody 0,81 Kč
0,00 Kč
0,81 Kč
o 81 %
Bezpečnost silničního provozu 0,54 Kč
0,00 Kč
0,54 Kč
o 54 %
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0,40 Kč
0,00 Kč
0,40 Kč
o 40 %
Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,39 Kč
0,00 Kč
0,39 Kč
o 39 %
Průvodcovské a předčitatelské služby 0,56 Kč
0,27 Kč
0,29 Kč
o 107 %
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 22,82 Kč
22,55 Kč
0,27 Kč
o 1 %
Školní družiny a kluby 0,26 Kč
0,00 Kč
0,26 Kč
o 26 %
Příspěvek na provoz motorového vozidla 0,48 Kč
0,26 Kč
0,22 Kč
o 85 %
Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 0,21 Kč
0,00 Kč
0,21 Kč
o 21 %
Střední odborné školy 0,17 Kč
0,00 Kč
0,17 Kč
o 17 %
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,17 Kč
0,01 Kč
0,16 Kč
o 1000+ %
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0,45 Kč
0,32 Kč
0,13 Kč
o 41 %
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0,11 Kč
0,00 Kč
0,11 Kč
o 11 %
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0,06 Kč
0,00 Kč
0,06 Kč
o 6 %
Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 0,06 Kč
0,00 Kč
0,06 Kč
o 6 %
Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,03 Kč
0,00 Kč
0,03 Kč
o 3 %