Jste zde: Rozklikávací rozpočet obce Žebříčky

Žebříčky obcí ČR

Výdaje na účel po��rn� ochrana pro celou ČR v roce 2013

Souhrné údaje

Celkem 1 941 762 326 Kč
Medián 97 001 Kč
Průměr 341 799 Kč
Minimum -5 915 Kč
Maximum 57 355 716 Kč

Rozložení celkové částky za tuto položku mezi obcemi

Pásmo obcí Rozmezí Podíl na celkové částce
1 384 327 Kč - 57 355 716 Kč 77,24 %
2 149 389 Kč - 384 235 Kč 14,34 %
3 60 000 Kč - 149 264 Kč 5,83 %
4 18 784 Kč - 59 936 Kč 2,11 %
5 -854 Kč - 18 720 Kč 0,48 %

Částky na konci datového setu jsou oříznuty z důvodu rovnoměrného rozložení

Podíl obcí s/bez částky na tuto položku

  • Obce s částkou 5 681
  • Obce bez částky 561