Jste zde: Rozklikávací rozpočet obce Žebříčky

Žebříčky obcí ČR

Výdaje na účel kultura, c�rkve a sd�lovac� prost�edky přepočteno na obyvatele pro celou ČR v roce 2009

Souhrné údaje

Celkem 5 629 406,87 Kč
Medián 368,30 Kč
Průměr 929,71 Kč
Minimum -1 046,67 Kč
Maximum 113 944,89 Kč

Rozložení celkové částky za tuto položku mezi obcemi

Pásmo obcí Rozmezí Podíl na celkové částce
1 1 080,41 Kč - 113 944,89 Kč 70,41 %
2 504,76 Kč - 1 077,67 Kč 16,11 %
3 264,18 Kč - 504,72 Kč 8,04 %
4 123,26 Kč - 264,15 Kč 4,04 %
5 -1 046,67 Kč - 123,22 Kč 1,39 %

Částky na konci datového setu jsou oříznuty z důvodu rovnoměrného rozložení

Podíl obcí s/bez částky na tuto položku

  • Obce s částkou 6 055
  • Obce bez částky 187