www.rozpocetobce.cz

  • Web www.rozpocetobce.cz byl výstupem projektu neziskové organizace Rozpočet veřejně z.s.

  • Zpřístupňoval rozpočty všech více jak 6200 obcí v České republice za léta 2000-2013 ve srozumitellné podobě.

  • Novější data jsou nyní přístupná ve Státní pokladně viz http://monitor.statnipokladna.cz/ .

  • Kromě rozpočtů obcí zpřístupňoval i porovnání rozpočtů dvou obcí a žebříčky všech obcí podle libovolné položky rozpočtu.

  • Umožňoval tak snadno dělat porovnání mezi srovnatelnými obcem, hledat obce se specifickými příjmy či výdaji v daných položkách a dávat tak vodítka k jejich optimalizaci.

  • Více k webu a projektu naleznete na našem blogu, prezentacích, Facebooku , Twitteru , Linkedinu.

  • Jedním z výstupů projektu byl i základ Mapy otázek k hospodaření obcí vytvořená dle konceptu Akční analýzy dat.

  • Provoz webu byl ukončen.

Úvodní stránka webu www.rozpocetobce.cz

Prezentace rozpočtu obce

Porovnání dvou obcí

Výběry obcí dle různých tříd či skupin a podrobnějších úrovní detailu

Žebříčky obcí podle různých kritérií